sambeek
codem/t*Prestaties Tarief 
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving
13,21
A15Oppervlakte verdoving

6,87
A20Behandeling onder algehele narcose

**
codem/t*Prestaties Tarief 
B10Introductie roesje (lachgassedatie)

26,42
B11Toediening roesje (lachgassedatie)

26,42
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

34,44
codem/t*Prestaties Tarief 
C11Periodieke controle


20,08
C13Probleemgericht consult

20,08
C22Schriftelijke medische anamnese

20,08
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

95,13
C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan

26,42
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

52,85
C70Keuringsrapport met bitewingfoto's **
C75Keuringsrapport zonder bitewingfoto's **
C76Afgifte gezondheidsverklaring **
C80Mondzorg aan huis

15,85
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

42,28
C85Weekendbehandeling
20,08
C86Avondbehandeling
20,08
C87Nachtbehandeling
20,08
C90Niet nagekomen afspraak

**
codem/t*Prestaties Tarief 
E01Wortelkanaalbehandeling consult


20,08
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

36,99
E03Consult na tandheelkundig ongeval

29,07
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
vastleggen behandelplan

45,01
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

95,13
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
137,41
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
179,69
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
221,97
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting
15,85
E31Snij-/ hoektand

105,70
E32Premolaar
147,98
E33Molaar
190,26
E34*Aanbrengen retrograde vulling

21,14
E36*Het trekken van een element met re-implantatie

73,99
E37Kijkoperatie
63,42
E40Directe pulpa-overkapping

26,42
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

10,57
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

21,14
E44Verwijderen spalk

5,28
E45Aanbrengen rubberdam

10,57
E51Verwijderen van kroon of brug

31,71
E52Moeilijke wortelkanaalopening

26,42
E53Verwijderen van wortelstift

36,86
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

26,33
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

26,42
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade

36,99
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

26,42
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
42,28
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

73,99
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

47,56
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

39,64
E64Afsluiting van open wortelpunt

42,28
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement

42,28
E77Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

52,85
E78Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

26,42
E85Elektronische lengtebepaling

13,21
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

71,35
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

52,85
E90Inwendig bleken, eerste zitting

42,28
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting 15,85
E97*Uitwendig bleken per kaak

66,06
E98Materialen voor thuisbleken

**
codem/t*Prestaties Tarief 
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)132,12
G02Spieractiviteitsmeting en registratie
84,56
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

58,13
G10Niet-standaard beetregistratie 79,27
G11Scharnierasbepaling
79,27
G12Centrale relatiebepaling
73,99
G13Protrale/laterale bepalingen
52,85
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
475,64
G15Voor het behouden van beethoogte
26,42
G16Therapeutische positiebepaling
26,42
G20Beetregistratie intra-oraal
52,85
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding
52,85
G61Instructie spieroefeningen


52,85
G62*Occlusale spalk
142,69
G63*Repositiespalk211,40
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties


26,42
G65*Indirect planmatig inslijpen290,67
G66Biofeedbacktherapie
47,56
G67Behandeling triggerpoint

58,13
G69*Opbeetplaat58,13
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

264,25
G72Controlebezoek MRA
26,42
G73*Reparatie MRA met afdruk
42,28
codem/t*Prestaties Tarief 
H11Trekken tand of kies

39,64
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
29,60
H21Kosten hechtmateriaal
5,70
H26Hechten weke delen
58,13
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
63,42
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
47,56
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
31,71
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
63,42
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting84,56
H44Primaire antrumsluiting
58,13
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
52,85
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
15,85
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak73,99
H60Marsupialisatie
73,99
H65Primaire sluiting
142,69
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 73,99
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 142,69
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 100,41
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 169,12
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
52,85
codem/t*Prestaties Tarief 
J01Initieel onderzoek implantologie

58,46
J02Verlengd onderzoek implantologie
89,95
J03*Proefopstelling
121,43
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan
40,48
J06Vrijleggen foramen mentale
26,98
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
**
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond
17,99
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
215,87
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
134,92
J11Prepareren donorplaats
121,43
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
130,42
J13*Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
62,96
J15*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
76,45
J16*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft
76,45
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte
116,93
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad
53,97
J19Toeslag esthetische zone
58,46
J20*Plaatsen eerste implantaat, per kaak
205,53
J21*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond
73,76
J22*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond
103,44
J23*Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
67,46
J24*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond
22,49
J25*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 40,48
J26Moeizaam verwijderen implantaat
148,41
J27*Vervangen implantaat
205,53
J30Bindweefseltransplantaat, eerste
94,44
J31Volgende bindweefseltransplantaat
44,97
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef
103,44
J33*Kosten implantaat
284,55
J40*Twee magneten/drukknoppen 139,42
J41*Elke volgende magneet, drukknop

31,48
J42*Staaf tussen twee implantaten
184,39
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
58,46
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
22,49
J50*Boven- en onder klikgebit
463,22
J51*Onder-klikgebit
301,32
J52*Boven-klikgebit

301,32
J53*Omvorming klikgebit
89,95
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
116,93
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten134,92
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten157,40
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
76,45
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten98,94
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten121,43
J60Specifiek consult nazorg implantologie
49,47
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie
80,95
J70*Opvullen zonder staafdemontage
125,92
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
157,40
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
179,89
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
202,38
J74*Reparatie zonder staafdemontage
49,47
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
94,44
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten116,93
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten139,42
J80*Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit457,80
J97Overheadkosten implantaten
165,49
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
93,66
codem/t*Prestaties Tarief 
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

11,85
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten
11,85
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten
11,85
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement
23,78
M10Fluoridebehandeling, methode I
26,42
M20Fluoridebehandeling, methode II
21,14
M32*Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
15,85
M61*Mondbeschermer
23,78
codem/t*Prestaties Tarief 
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
36,99
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw
79,27
P03*Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw
52,85
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw
79,27
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit
36,99
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk15,85
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk42,28
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
79,27
P14Individuele afdruk met randopbouw
58,13
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen158,55
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 58,13
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
52,85
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
15,85
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak
158,55
P25*Volledig kunstgebit onderkaak211,40
P27Reoccluderen
52,85
P28Naregistratie en remounten
52,85
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
42,28
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak343,52
P31*Wortelkap met stift
132,12
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
79,27
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
52,85
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen
216,68
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen 295,96
P36Individuele afdruk zonder randopbouw
26,42
P37Frontopstelling in aparte zitting
31,71
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
58,13
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone
79,27
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

13,21
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
26,42
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 26,33
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
31,71
P45*Noodkunstgebit
105,70
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw
36,99
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw
79,27
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw
52,85
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw
79,27
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit
36,99
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk
15,85
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk
42,28
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
31,71
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit26,42
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage
147,98
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk
42,28
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk
42,28
codem/t*Prestaties Tarief 
R08*Eenvlaks composiet inlay
63,42
R09*Tweevlaks composiet inlay
121,55
R10*Drievlaks composiet inlay
158,55
R11*Eenvlaksinlay
95,13
R12*Tweevlaksinlay
147,98
R13*Drievlaksinlay
211,40
R14Toeslag voor aangegoten pin, per pin
26,42
R24*Kroon
232,54
R28*Endokroon, indirect vervaardigd
63,42
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening
52,85
R31Opbouw plastisch materiaal
52,85
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode
52,85
R33*Gegoten opbouw, directe methode
105,70
R40*Eerste brugtussendeel
158,55
R45*Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
79,27
R46*Brugverankering, per anker
52,85
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen132,12
R50*Metalen fixatiekap met afdruk
26,42
R55*Gipsslot met extra afdruk
26,42
R60*Plakbrug zonder preparatie
105,70
R61*Plakbrug met preparatie
158,55
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 36,99
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 21,14
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
58,13
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
58,13
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 31,71
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 21,14
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 21,14
R75Opnieuw vastzetten plakbrug 52,85
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 26,42
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 26,42
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
63,42
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
105,70
R80*Temporaire, eerste voorziening
26,42
R85*Temporaire, volgende voorziening
10,57
R90*Gedeeltelijk voltooid werk
**
codem/t*Prestaties Tarief 
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
140,05
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
153,26
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
28,54
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element
21,14
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling
81,92
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling
95,13
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
42,28
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
73,99
T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist
55,49
T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
106,76
T54Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist
80,33
T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
142,16
T56Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist
106,76
T57*Toepassing lokaal medicament
56,86
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
140,05
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
153,26
T70Flapoperatie tussen 2 elementen
171,76
T71Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) 264,25
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel)
317,10
T73Directe post-operatieve zorg, kort
52,85
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid
142,16
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
137,41
T76Tuber- of retromolaarplastiek
66,06
T80Tandvleestransplantaat
113,63
T81Tuber- of retromolaarplastiek

92,49
T82Tandvleescorrectie, per element
50,21
T83Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel)
132,12
T84*Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)
317,10
T85*Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element
105,70
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal171,76
T87Kroonverlenging per element
171,76
T88Kroonverlenging per sextant
317,10
T89Directe post-operatieve zorg, kort
52,85
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
142,16
T91Pocketregistratie
31,71
T92Parodontiumregistratie
63,42
T93*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
36,99
T94Behandeling tandvleesabces
71,35
T95*(Draad)Spalk

21,14
T96Uitgebreide voedingsanalyse
52,85
codem/t*Prestaties Tarief 
U02*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de AWBZ-instelling 144,84
U03*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld166,10
U05*Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten13,84
U10*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten166,10
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP173,76
codem/t*Prestaties Tarief 
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
63,42
V30Fissuurlak, eerste element
23,78
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting
13,21
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament
5,28
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
10,78
V70*Parapulpaire stift

10,57
V71Eenvlaksvulling amalgaam 22,20
V72Tweevlaksvulling amalgaam 35,41
V73Drievlaksvulling amalgaam 45,98
V74Meervlaksvulling amalgaam 64,48
V80*Wortelkanaalstift
18,50
V81Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer 32,77
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 45,98
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 56,55
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 75,05
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

7,93
V91Eenvlaksvulling composiet 42,28
V92Tweevlaksvulling composiet 55,49
V93Drievlaksvulling composiet 66,06
V94Meervlaksvulling composiet 84,56
codem/t*Prestaties Tarief 
X10Kleine rontgenfoto

14,80
X21Kaakoverzichtsfoto
63,42
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 63,42
X24Schedelfoto28,54
X25Maken meerdimensionale kaakfoto
126,84
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
52,85
codem/t*Prestaties Tarief 
Z10*Abonnement categorie A per maand
6,87
Z20*Abonnement categorie B per maand10,57
Z30*Abonnement categorie C per maand14,27
Z40*Abonnement categorie D per maand 17,44
Z50*Abonnement categorie E per maand 21,14
Z60*Abonnement categorie F per maand5,81