sambeek

klachten

Bent u ontevreden? Doe gerust uw mond open

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, doe dan gerust uw mond open. Vraag ons om een verhelderend gesprek, uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij bepaalde keuzes heeft gemaakt. Samen gaan we dan op zoek naar een passende oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen met de tandartsenpraktijk niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door KNMT, onze beroepsorganisatie.

Levert ook contact met het TIP geen bevredigende oplossing op, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden: bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.