sambeek

Betaling & tarieven

Tarievenlijst

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2016.

Verdoving
Verdoving door middel van een roesje
Consultatie en diagnostiek
Wortelkanaalbehandelingen
Edit
code m/t* Prestaties Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult

 

20,08
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

 

36,99
E03 Consult na tandheelkundig ongeval

 

29,07
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
vastleggen behandelplan

 

45,01
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

 

95,13
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

137,41
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

179,69
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

221,97
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

 

15,85
E31 Snij-/ hoektand

 

105,70
E32 Premolaar

 

147,98
E33 Molaar

 

190,26
E34 * Aanbrengen retrograde vulling

 

21,14
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie

 

73,99
E37 Kijkoperatie

 

63,42
E40 Directe pulpa-overkapping

 

26,42
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

 

10,57
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

 

21,14
E44 Verwijderen spalk

 

5,28
E45 Aanbrengen rubberdam

 

10,57
E51 Verwijderen van kroon of brug

 

31,71
E52 Moeilijke wortelkanaalopening

 

26,42
E53 Verwijderen van wortelstift

 

36,86
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

 

26,33
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

 

26,42
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade

 

36,99
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

 

26,42
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

42,28
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

 

73,99
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

 

47,56
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

 

39,64
E64 Afsluiting van open wortelpunt

 

42,28
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement

 

42,28
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

 

52,85
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

 

26,42
E85 Elektronische lengtebepaling

 

13,21
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

 

71,35
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

 

52,85
E90 Inwendig bleken, eerste zitting

 

42,28
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 15,85
E97 * Uitwendig bleken per kaak

 

66,06
E98 Materialen voor thuisbleken

 

**
Kaakgewrichtbehandelingen
Edit
code m/t* Prestaties Tarief
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

132,12
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie

84,56
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

58,13
G10 Niet-standaard beetregistratie

79,27
G11 Scharnierasbepaling

79,27
G12 Centrale relatiebepaling

73,99
G13 Protrale/laterale bepalingen

52,85
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

475,64
G15 Voor het behouden van beethoogte

26,42
G16 Therapeutische positiebepaling

26,42
G20 Beetregistratie intra-oraal

52,85
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding

52,85
G61 Instructie spieroefeningen

 

52,85
G62 * Occlusale spalk

142,69
G63 * Repositiespalk

211,40
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

 

26,42
G65 * Indirect planmatig inslijpen

290,67
G66 Biofeedbacktherapie

 

47,56
G67 Behandeling triggerpoint

 

58,13
G69 * Opbeetplaat

58,13
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

 

264,25
G72 Controlebezoek MRA 26,42
G73 * Reparatie MRA met afdruk

42,28
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
Edit
code m/t* Prestaties Tarief
H11 Trekken tand of kies

 

39,64
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

 

29,60
H21 Kosten hechtmateriaal

 

5,70
H26 Hechten weke delen

 

58,13
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

 

63,42
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

 

47,56
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

 

31,71
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

 

63,42
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

84,56
H44 Primaire antrumsluiting

 

58,13
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

 

52,85
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

 

15,85
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak

73,99
H60 Marsupialisatie

 

73,99
H65 Primaire sluiting

142,69
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

73,99
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

142,69
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

100,41
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

169,12
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

 

52,85
Implantaten
Edit
code m/t* Prestaties Tarief
J01 Initieel onderzoek implantologie

 

58,46
J02 Verlengd onderzoek implantologie

 

89,95
J03 * Proefopstelling

 

121,43
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan

 

40,48
J06 Vrijleggen foramen mentale

 

26,98
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

**
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond

 

17,99
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

 

215,87
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

 

134,92
J11 Prepareren donorplaats

 

121,43
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

 

130,42
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

 

62,96
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

 

76,45
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft

 

76,45
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte

 

116,93
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad

 

53,97
J19 Toeslag esthetische zone

 

58,46
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak

 

205,53
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

 

73,76
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

 

103,44
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

 

67,46
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond

 

22,49
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

40,48
J26 Moeizaam verwijderen implantaat

 

148,41
J27 * Vervangen implantaat

 

205,53
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste

 

94,44
J31 Volgende bindweefseltransplantaat

 

44,97
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef

 

103,44
J33 * Kosten implantaat 284,55
J40 * Twee magneten/drukknoppen

139,42
J41 * Elke volgende magneet, drukknop

 

31,48
J42 * Staaf tussen twee implantaten

 

184,39
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

 

58,46
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

 

22,49
J50 * Boven- en onder klikgebit

 

463,22
J51 * Onder-klikgebit

 

301,32
J52 * Boven-klikgebit

 

301,32
J53 * Omvorming klikgebit

 

89,95
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

 

116,93
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

134,92
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

157,40
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

 

76,45
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

98,94
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

121,43
J60 Specifiek consult nazorg implantologie

 

49,47
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie

 

80,95
J70 * Opvullen zonder staafdemontage

 

125,92
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

 

157,40
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

 

179,89
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

 

202,38
J74 * Reparatie zonder staafdemontage

 

49,47
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

 

94,44
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

116,93
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

139,42
J80 * Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 457,80
J97 Overheadkosten implantaten

 

165,49
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

 

93,66
Preventieve mondzorg
Edit
code m/t* Prestaties Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

 

11,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

 

11,85
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten

 

11,85
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement

 

23,78
M10 Fluoridebehandeling, methode I

 

26,42
M20 Fluoridebehandeling, methode II

 

21,14
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

 

15,85
M61 * Mondbeschermer

 

23,78
Kunstgebitten
Edit
code m/t* Prestaties Tarief
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

 

36,99
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

 

79,27
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

 

52,85
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

 

79,27
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit

 

36,99
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

15,85
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

42,28
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

 

79,27
P14 Individuele afdruk met randopbouw

 

58,13
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

158,55
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 58,13
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

 

52,85
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

 

15,85
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak

 

158,55
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak

211,40
P27 Reoccluderen

 

52,85
P28 Naregistratie en remounten

 

52,85
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

 

42,28
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

343,52
P31 * Wortelkap met stift

 

132,12
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

 

79,27
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

 

52,85
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen

 

216,68
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen

295,96
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw

 

26,42
P37 Frontopstelling in aparte zitting

 

31,71
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

 

58,13
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone

 

79,27
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

 

13,21
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 26,42
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

26,33
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

 

31,71
P45 * Noodkunstgebit

 

105,70
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

 

36,99
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw

 

79,27
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw

 

52,85
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw

 

79,27
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit

 

36,99
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk

 

15,85
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk

 

42,28
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

 

31,71
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 26,42
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage

 

147,98
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

 

42,28
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

 

42,28
Kronen en bruggen
Edit
code m/t* Prestaties Tarief
R08 * Eenvlaks composiet inlay

 

63,42
R09 * Tweevlaks composiet inlay

 

121,55
R10 * Drievlaks composiet inlay

 

158,55
R11 * Eenvlaksinlay

 

95,13
R12 * Tweevlaksinlay

 

147,98
R13 * Drievlaksinlay

 

211,40
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin

 

26,42
R24 * Kroon

 

232,54
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd

 

63,42
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

 

52,85
R31 Opbouw plastisch materiaal

 

52,85
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode

 

52,85
R33 * Gegoten opbouw, directe methode

 

105,70
R40 * Eerste brugtussendeel

 

158,55
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

 

79,27
R46 * Brugverankering, per anker

 

52,85
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 132,12
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk

 

26,42
R55 * Gipsslot met extra afdruk

 

26,42
R60 * Plakbrug zonder preparatie

 

105,70
R61 * Plakbrug met preparatie

 

158,55
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 36,99
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 21,14
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

 

58,13
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

 

58,13
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 31,71
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 21,14
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 21,14
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 52,85
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 26,42
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 26,42
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

 

63,42
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

 

105,70
R80 * Temporaire, eerste voorziening

 

26,42
R85 * Temporaire, volgende voorziening

 

10,57
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk

 

**
Tandvleesbehandelingen
Edit
code m/t* Prestaties Tarief
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

 

140,05
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

 

153,26
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

 

28,54
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element

 

21,14
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling

 

81,92
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling

 

95,13
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

 

42,28
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

 

73,99
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist

 

55,49
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

 

106,76
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist

 

80,33
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

 

142,16
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist

 

106,76
T57 * Toepassing lokaal medicament

 

56,86
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

 

140,05
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

 

153,26
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen

 

171,76
T71 Flapoperatie, per sextant (een zesde deel)

264,25
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel)

 

317,10
T73 Directe post-operatieve zorg, kort

 

52,85
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

 

142,16
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

 

137,41
T76 Tuber- of retromolaarplastiek

 

66,06
T80 Tandvleestransplantaat

 

113,63
T81 Tuber- of retromolaarplastiek

 

92,49
T82 Tandvleescorrectie, per element

 

50,21
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel)

 

132,12
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)

 

317,10
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element

 

105,70
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 171,76
T87 Kroonverlenging per element

 

171,76
T88 Kroonverlenging per sextant

 

317,10
T89 Directe post-operatieve zorg, kort

 

52,85
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

 

142,16
T91 Pocketregistratie

 

31,71
T92 Parodontiumregistratie

 

63,42
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

 

36,99
T94 Behandeling tandvleesabces

 

71,35
T95 * (Draad)Spalk

 

21,14
T96 Uitgebreide voedingsanalyse

 

52,85
Uurtarieven
Edit
code m/t* Prestaties Tarief
U02 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de AWBZ-instelling 144,84
U03 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld 166,10
U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten

13,84
U10 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten 166,10
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP 173,76
Vullingen
Edit
code m/t* Prestaties Tarief
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

 

63,42
V30 Fissuurlak, eerste element

 

23,78
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

 

13,21
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

 

5,28
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

 

10,78
V70 * Parapulpaire stift

 

10,57
V71 Eenvlaksvulling amalgaam 22,20
V72 Tweevlaksvulling amalgaam 35,41
V73 Drievlaksvulling amalgaam 45,98
V74 Meervlaksvulling amalgaam 64,48
V80 * Wortelkanaalstift

 

18,50
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer 32,77
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 45,98
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 56,55
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 75,05
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

 

7,93
V91 Eenvlaksvulling composiet 42,28
V92 Tweevlaksvulling composiet 55,49
V93 Drievlaksvulling composiet 66,06
V94 Meervlaksvulling composiet 84,56
Maken en beoordelen foto's
Edit
code m/t* Prestaties Tarief
X10 Kleine rontgenfoto

 

14,80
X21 Kaakoverzichtsfoto

 

63,42
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 63,42
X24 Schedelfoto 28,54
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto

 

126,84
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

 

52,85
Abonnementstarieven
Edit
code m/t* Prestaties Tarief
Z10 * Abonnement categorie A per maand

6,87
Z20 * Abonnement categorie B per maand

10,57
Z30 * Abonnement categorie C per maand

14,27
Z40 * Abonnement categorie D per maand

17,44
Z50 * Abonnement categorie E per maand

21,14
Z60 * Abonnement categorie F per maand

5,81
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.
Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.

Vragen over uw rekening – Infomedics

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan uwnota.nl. Bekijk de betalingsvoorwaarden.
Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar www.uwnota.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van uwnota.nl.

Contactgegevens

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).