sambeek

Betaling & tarieven

Tarievenlijst

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2016.

Verdoving
Verdoving door middel van een roesje
Consultatie en diagnostiek
Wortelkanaalbehandelingen
Edit
codem/t*PrestatiesTarief
E01Wortelkanaalbehandeling consult

 

20,08
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

 

36,99
E03Consult na tandheelkundig ongeval

 

29,07
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
vastleggen behandelplan

 

45,01
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

 

95,13
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

137,41
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

179,69
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

221,97
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

 

15,85
E31Snij-/ hoektand

 

105,70
E32Premolaar

 

147,98
E33Molaar

 

190,26
E34*Aanbrengen retrograde vulling

 

21,14
E36*Het trekken van een element met re-implantatie

 

73,99
E37Kijkoperatie

 

63,42
E40Directe pulpa-overkapping

 

26,42
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

 

10,57
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

 

21,14
E44Verwijderen spalk

 

5,28
E45Aanbrengen rubberdam

 

10,57
E51Verwijderen van kroon of brug

 

31,71
E52Moeilijke wortelkanaalopening

 

26,42
E53Verwijderen van wortelstift

 

36,86
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

 

26,33
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

 

26,42
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade

 

36,99
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

 

26,42
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

42,28
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

 

73,99
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

 

47,56
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

 

39,64
E64Afsluiting van open wortelpunt

 

42,28
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement

 

42,28
E77Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

 

52,85
E78Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

 

26,42
E85Elektronische lengtebepaling

 

13,21
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

 

71,35
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

 

52,85
E90Inwendig bleken, eerste zitting

 

42,28
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting15,85
E97*Uitwendig bleken per kaak

 

66,06
E98Materialen voor thuisbleken

 

**
Kaakgewrichtbehandelingen
Edit
codem/t*PrestatiesTarief
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

132,12
G02Spieractiviteitsmeting en registratie

84,56
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

58,13
G10Niet-standaard beetregistratie

79,27
G11Scharnierasbepaling

79,27
G12Centrale relatiebepaling

73,99
G13Protrale/laterale bepalingen

52,85
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

475,64
G15Voor het behouden van beethoogte

26,42
G16Therapeutische positiebepaling

26,42
G20Beetregistratie intra-oraal

52,85
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding

52,85
G61Instructie spieroefeningen

 

52,85
G62*Occlusale spalk

142,69
G63*Repositiespalk

211,40
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

 

26,42
G65*Indirect planmatig inslijpen

290,67
G66Biofeedbacktherapie

 

47,56
G67Behandeling triggerpoint

 

58,13
G69*Opbeetplaat

58,13
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

 

264,25
G72Controlebezoek MRA26,42
G73*Reparatie MRA met afdruk

42,28
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
Edit
codem/t*PrestatiesTarief
H11Trekken tand of kies

 

39,64
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

 

29,60
H21Kosten hechtmateriaal

 

5,70
H26Hechten weke delen

 

58,13
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

 

63,42
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

 

47,56
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

 

31,71
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

 

63,42
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

84,56
H44Primaire antrumsluiting

 

58,13
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

 

52,85
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

 

15,85
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak

73,99
H60Marsupialisatie

 

73,99
H65Primaire sluiting

142,69
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

73,99
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

142,69
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

100,41
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

169,12
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

 

52,85
Implantaten
Edit
codem/t*PrestatiesTarief
J01Initieel onderzoek implantologie

 

58,46
J02Verlengd onderzoek implantologie

 

89,95
J03*Proefopstelling

 

121,43
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan

 

40,48
J06Vrijleggen foramen mentale

 

26,98
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

**
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond

 

17,99
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

 

215,87
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

 

134,92
J11Prepareren donorplaats

 

121,43
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

 

130,42
J13*Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

 

62,96
J15*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

 

76,45
J16*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft

 

76,45
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte

 

116,93
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad

 

53,97
J19Toeslag esthetische zone

 

58,46
J20*Plaatsen eerste implantaat, per kaak

 

205,53
J21*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

 

73,76
J22*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

 

103,44
J23*Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

 

67,46
J24*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond

 

22,49
J25*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

40,48
J26Moeizaam verwijderen implantaat

 

148,41
J27*Vervangen implantaat

 

205,53
J30Bindweefseltransplantaat, eerste

 

94,44
J31Volgende bindweefseltransplantaat

 

44,97
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef

 

103,44
J33*Kosten implantaat284,55
J40*Twee magneten/drukknoppen

139,42
J41*Elke volgende magneet, drukknop

 

31,48
J42*Staaf tussen twee implantaten

 

184,39
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

 

58,46
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

 

22,49
J50*Boven- en onder klikgebit

 

463,22
J51*Onder-klikgebit

 

301,32
J52*Boven-klikgebit

 

301,32
J53*Omvorming klikgebit

 

89,95
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

 

116,93
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

134,92
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

157,40
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

 

76,45
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

98,94
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

121,43
J60Specifiek consult nazorg implantologie

 

49,47
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie

 

80,95
J70*Opvullen zonder staafdemontage

 

125,92
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

 

157,40
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

 

179,89
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

 

202,38
J74*Reparatie zonder staafdemontage

 

49,47
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

 

94,44
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

116,93
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

139,42
J80*Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit457,80
J97Overheadkosten implantaten

 

165,49
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

 

93,66
Preventieve mondzorg
Edit
codem/t*PrestatiesTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

 

11,85
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

 

11,85
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten

 

11,85
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement

 

23,78
M10Fluoridebehandeling, methode I

 

26,42
M20Fluoridebehandeling, methode II

 

21,14
M32*Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

 

15,85
M61*Mondbeschermer

 

23,78
Kunstgebitten
Edit
codem/t*PrestatiesTarief
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

 

36,99
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

 

79,27
P03*Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

 

52,85
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

 

79,27
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit

 

36,99
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

15,85
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

42,28
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

 

79,27
P14Individuele afdruk met randopbouw

 

58,13
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

158,55
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars58,13
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

 

52,85
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

 

15,85
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak

 

158,55
P25*Volledig kunstgebit onderkaak

211,40
P27Reoccluderen

 

52,85
P28Naregistratie en remounten

 

52,85
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

 

42,28
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

343,52
P31*Wortelkap met stift

 

132,12
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

 

79,27
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

 

52,85
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen

 

216,68
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen

295,96
P36Individuele afdruk zonder randopbouw

 

26,42
P37Frontopstelling in aparte zitting

 

31,71
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

 

58,13
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone

 

79,27
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

 

13,21
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk26,42
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

26,33
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

 

31,71
P45*Noodkunstgebit

 

105,70
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

 

36,99
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw

 

79,27
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw

 

52,85
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw

 

79,27
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit

 

36,99
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk

 

15,85
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk

 

42,28
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

 

31,71
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit26,42
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage

 

147,98
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

 

42,28
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

 

42,28
Kronen en bruggen
Edit
codem/t*PrestatiesTarief
R08*Eenvlaks composiet inlay

 

63,42
R09*Tweevlaks composiet inlay

 

121,55
R10*Drievlaks composiet inlay

 

158,55
R11*Eenvlaksinlay

 

95,13
R12*Tweevlaksinlay

 

147,98
R13*Drievlaksinlay

 

211,40
R14Toeslag voor aangegoten pin, per pin

 

26,42
R24*Kroon

 

232,54
R28*Endokroon, indirect vervaardigd

 

63,42
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

 

52,85
R31Opbouw plastisch materiaal

 

52,85
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode

 

52,85
R33*Gegoten opbouw, directe methode

 

105,70
R40*Eerste brugtussendeel

 

158,55
R45*Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

 

79,27
R46*Brugverankering, per anker

 

52,85
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen132,12
R50*Metalen fixatiekap met afdruk

 

26,42
R55*Gipsslot met extra afdruk

 

26,42
R60*Plakbrug zonder preparatie

 

105,70
R61*Plakbrug met preparatie

 

158,55
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel36,99
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee21,14
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

 

58,13
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

 

58,13
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal31,71
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje21,14
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties21,14
R75Opnieuw vastzetten plakbrug52,85
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon26,42
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element26,42
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

 

63,42
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

 

105,70
R80*Temporaire, eerste voorziening

 

26,42
R85*Temporaire, volgende voorziening

 

10,57
R90*Gedeeltelijk voltooid werk

 

**
Tandvleesbehandelingen
Edit
codem/t*PrestatiesTarief
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

 

140,05
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

 

153,26
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

 

28,54
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element

 

21,14
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling

 

81,92
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling

 

95,13
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

 

42,28
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

 

73,99
T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist

 

55,49
T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

 

106,76
T54Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist

 

80,33
T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

 

142,16
T56Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist

 

106,76
T57*Toepassing lokaal medicament

 

56,86
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

 

140,05
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

 

153,26
T70Flapoperatie tussen 2 elementen

 

171,76
T71Flapoperatie, per sextant (een zesde deel)

264,25
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel)

 

317,10
T73Directe post-operatieve zorg, kort

 

52,85
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

 

142,16
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

 

137,41
T76Tuber- of retromolaarplastiek

 

66,06
T80Tandvleestransplantaat

 

113,63
T81Tuber- of retromolaarplastiek

 

92,49
T82Tandvleescorrectie, per element

 

50,21
T83Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel)

 

132,12
T84*Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)

 

317,10
T85*Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element

 

105,70
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal171,76
T87Kroonverlenging per element

 

171,76
T88Kroonverlenging per sextant

 

317,10
T89Directe post-operatieve zorg, kort

 

52,85
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

 

142,16
T91Pocketregistratie

 

31,71
T92Parodontiumregistratie

 

63,42
T93*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

 

36,99
T94Behandeling tandvleesabces

 

71,35
T95*(Draad)Spalk

 

21,14
T96Uitgebreide voedingsanalyse

 

52,85
Uurtarieven
Edit
codem/t*PrestatiesTarief
U02*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de AWBZ-instelling144,84
U03*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld166,10
U05*Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten

13,84
U10*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten166,10
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP173,76
Vullingen
Edit
codem/t*PrestatiesTarief
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

 

63,42
V30Fissuurlak, eerste element

 

23,78
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

 

13,21
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

 

5,28
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

 

10,78
V70*Parapulpaire stift

 

10,57
V71Eenvlaksvulling amalgaam22,20
V72Tweevlaksvulling amalgaam35,41
V73Drievlaksvulling amalgaam45,98
V74Meervlaksvulling amalgaam64,48
V80*Wortelkanaalstift

 

18,50
V81Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer32,77
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer45,98
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer56,55
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer75,05
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

 

7,93
V91Eenvlaksvulling composiet42,28
V92Tweevlaksvulling composiet55,49
V93Drievlaksvulling composiet66,06
V94Meervlaksvulling composiet84,56
Maken en beoordelen foto's
Edit
codem/t*PrestatiesTarief
X10Kleine rontgenfoto

 

14,80
X21Kaakoverzichtsfoto

 

63,42
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak63,42
X24Schedelfoto28,54
X25Maken meerdimensionale kaakfoto

 

126,84
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

 

52,85
Abonnementstarieven
Edit
codem/t*PrestatiesTarief
Z10*Abonnement categorie A per maand

6,87
Z20*Abonnement categorie B per maand

10,57
Z30*Abonnement categorie C per maand

14,27
Z40*Abonnement categorie D per maand

17,44
Z50*Abonnement categorie E per maand

21,14
Z60*Abonnement categorie F per maand

5,81
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.
Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.

Vragen over uw rekening – Infomedics

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan uwnota.nl. Bekijk de betalingsvoorwaarden.
Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar www.uwnota.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van uwnota.nl.

Contactgegevens

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).